Úřední deska
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2020 č. 352 o přijetí krizového opatření
Nakládání s odpady COVID-19
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření
Aktuální usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ve stavu ke dni 27.3.2020
Zákon o některých úpravách s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - volný pohyb osob
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.března 2020 č.274-281 o přijetí krizového opatření
NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje o regulačním opatření v dopravě
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - nákupy senioři
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu změny č.3 ÚP Krašlovice
Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY - NOUZOVÝ STAV - OPATŘENÍ
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 obec Krašlovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Povinné čipování psů od 1.1.2020
Nález zvířete obec Krašlovice
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2018
Návrh střednědobého výhledu DSO Blanickootavského regionu
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krašlovice
Veřejná vyhláška Návrh zadání změny č.2 územního plánu Krašlovice
Návrh rozpočtu na rok 2018 Svazku měst a obcí okresu Strakonice SMOOS
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice SMOOS 2019 - 2021
Oznámení o vydání Změny č.1 územního plánu Krašlovice
Zpráva o uplatňování územního plánu Krašlovice
Návrh opatření obecné povahy o vydání změny č.1 územního plánu Krašlovice
Změna č.1 územního plánu Krašlovice
Upozornění na volný pohyb psů v obci
Územní plán - oznámení o dokončení
Upravený územní plán obce Krašlovice
územní plán - výkresy
Územní plán - odůvodnění + výkresy
Územní plán textová část
Úřední deska - archiv změn