Úřední deska
usnesení vlády č. 606 ze dne 5. června 2020 Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu
Kde a jak používat ochranné roušky od 25.5.2020 informace
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 18. května 2020
ZÁKON ze dne 10. května 2020 o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. května 2020 č. 538 o přijetí krizového opatření
VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách – 24.4.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. dubna 2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Konec období zvýšeného nebezpečí požáru
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - chytrá karanténa
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. dubna 2020 č. 421 o zrušení krizového opatření
ZÁKON ze dne 16. dubna 2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
Nakládání s odpady COVID-19
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 obec Krašlovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Povinné čipování psů od 1.1.2020
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2018
Návrh střednědobého výhledu DSO Blanickootavského regionu
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krašlovice
Veřejná vyhláška Návrh zadání změny č.2 územního plánu Krašlovice
Návrh rozpočtu na rok 2018 Svazku měst a obcí okresu Strakonice SMOOS
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice SMOOS 2019 - 2021
Oznámení o vydání Změny č.1 územního plánu Krašlovice
Zpráva o uplatňování územního plánu Krašlovice
Návrh opatření obecné povahy o vydání změny č.1 územního plánu Krašlovice
Změna č.1 územního plánu Krašlovice
Upozornění na volný pohyb psů v obci
Územní plán - oznámení o dokončení
Upravený územní plán obce Krašlovice
územní plán - výkresy
Územní plán - odůvodnění + výkresy
Územní plán textová část
Úřední deska - archiv změn