Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO
Oznámení závěr zjišťovacího řízení Krašlovice
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Finanční úřad
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO
Informace pro voliče který se přestěhoval
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024
Výroční zpráva obce Krašlovice za rok 2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů :
návrh rozpočtu + rozpočet
návrh závěrečného účtu + závěreční účet
je zveřejněn na úřední desce v sekci rozpočet a závěreční účet.


Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO
EG.D, a.s. OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krašlovice
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Státní fond životního prostředí ČR - kotlíkové dotace
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVYTÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
Informace k lokálnímu vytápění kotly na pevná paliva
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec Krašlovice
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
eg.d - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Služba - ''Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí''
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Osvobození od daně z nemovitých věcí
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku
Veřejná vyhláška usnesení ,,V432/429-zdvojení vedení
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovatelným vlastníkem
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Výzva vlastníkům E.On
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 obec Krašlovice
Povinné čipování psů od 1.1.2020
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krašlovice
Veřejná vyhláška Návrh zadání změny č.2 územního plánu Krašlovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice SMOOS 2019 - 2021
Oznámení o vydání Změny č.1 územního plánu Krašlovice
Zpráva o uplatňování územního plánu Krašlovice
Návrh opatření obecné povahy o vydání změny č.1 územního plánu Krašlovice
Změna č.1 územního plánu Krašlovice
Upozornění na volný pohyb psů v obci
Územní plán - oznámení o dokončení
Upravený územní plán obce Krašlovice
územní plán - výkresy
Územní plán - odůvodnění + výkresy
Územní plán textová část
Úřední deska - archiv změn