Úřední deska
USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 26. února 2021-NOUZOVÝ STAV
Zákon ze dne 26. února 2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvidejících zákonů
OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zahájení řízení a konání opakovaného veřejného projednání o návrhu územního plánu Vodňany, včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území
Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Omezení sociálních kontaktů - leták
Nakládání s odpady v období KORONAVIROVÉ pandemie
Výzva vlastníkům E.On
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - chytrá karanténa
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 obec Krašlovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Povinné čipování psů od 1.1.2020
Návrh střednědobého výhledu DSO Blanickootavského regionu
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krašlovice
Veřejná vyhláška Návrh zadání změny č.2 územního plánu Krašlovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice SMOOS 2019 - 2021
Oznámení o vydání Změny č.1 územního plánu Krašlovice
Zpráva o uplatňování územního plánu Krašlovice
Návrh opatření obecné povahy o vydání změny č.1 územního plánu Krašlovice
Změna č.1 územního plánu Krašlovice
Upozornění na volný pohyb psů v obci
Územní plán - oznámení o dokončení
Upravený územní plán obce Krašlovice
územní plán - výkresy
Územní plán - odůvodnění + výkresy
Územní plán textová část
Úřední deska - archiv změn