Obec Krašlovice

Úřední deska
Veřejná vyhláška
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Krašlovice
Veřejná vyhláška a oznámení o doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Krašlovice
Změna č.1 územního plánu Krašlovice-veřejná vyhláška-veřejné projednání
Návrh opatření obecné povahy o vydání změny č.1 územního plánu Krašlovice
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí
veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Veřejná vyhláška - Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - aktualizace č.3
Změna č.1 územního plánu Krašlovice
Upozornění na volný pohyb psů v obci
veřejná vyhláška
veřejná vyhláška aktualizace zásad územního rozvoje JK
Závěrečný účet obce za rok 2014
Informace o konání ustavujícího zasedání 7.11.2014
Územní plán - oznámení o dokončení
Upravený územní plán obce Krašlovice
územní plán - výkresy
Územní plán - odůvodnění + výkresy
Územní plán textová část
Zadání územního plánu
Úřední deska - archiv změn