Obec Krašlovice

Úřední deska
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí
veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Veřejná vyhláška - Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - aktualizace č.3
Změna č.1 územního plánu Krašlovice
Upozornění na volný pohyb psů v obci
veřejná vyhláška
veřejná vyhláška aktualizace zásad územního rozvoje JK
Závěrečný účet obce za rok 2014
Informace o konání ustavujícího zasedání 7.11.2014
Územní plán - oznámení o dokončení
Upravený územní plán obce Krašlovice
územní plán - výkresy
Územní plán - odůvodnění + výkresy
Územní plán textová část
Zadání územního plánu
Úřední deska - archiv změn