Obec Krašlovice

Obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška shromažďování - sběru a třídění odpadů
Veřejná vyhláška k zajištění a udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství