O obci Krašlovice

Letecký pohled na obec KrašoviceZ historických dokumentů víme, že král Přemysl Otakar II. dne 30. ledna 1262 předal Krašlovice a Vitice včetně polností, lesů a mlýnů klášteru benediktinek svatého Jiří, který kolem roku 970 byl založen na Pražském Hradě. Tato listina je prvním historickým dokumentem o existenci Krašlovic a Vitic.

S jistotou lze říci, že při řece Blanici, na úbočí vrchu zvaném Hrad sídlili lidé výrazně dříve. Je archeologicky doloženo, že na vrcholu Hradu, bylo opevněné hradiště již z doby bronzové a bylo využíváno jak Kelty, tak i Germány. Je tedy logické, že Slované při kolonizaci území kolem Blanice toto hradiště využívali jako útočiště před nebezpečím.

Klášteru svatého Jiří patřily Krašlovice a Vitice až do husitských válek. V roce 1437 předal vesnice i s jiným církevním zbožím král Zikmund Lucemburský známému válečníku Janu Smilovi z Křemže. Patřili mu obě obce, ale také Lidmovice, Loužná a dva mlýny na Blanici. V roce 1444 byl Jan Smila donucen vydat tento majetek Oldřichu z Rožmberka, jemuž patřil Bavorov a Helfenburk. V roce 1507 propůjčil král Vladislav Jagelonský Krašlovice, Vitice, některé další obce a mlýny Lévovi Malovcovi z Libějovic.Novinky na úřední desce

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-31 |
ROZHODNUTÍ - ,,Manipulační řád pro vodní dílo Husinec''

Úprava nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. Vodňany

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření-k zamezení šíření nebezpečné nákazy-vysoce patogenní aviární influenzy

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Usnesení vlády ČR ze dne 2.března 2021 o změně krizového opatření

Pokyn hejtmana č.46 ze dne 1.března 2021 k zajištění péče o děti, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči zákonní zástupci

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Omezení sociálních kontaktů - leták

Více z úřední desky