O obci Krašlovice

Letecký pohled na obec KrašoviceZ historických dokumentů víme, že král Přemysl Otakar II. dne 30. ledna 1262 předal Krašlovice a Vitice včetně polností, lesů a mlýnů klášteru benediktinek svatého Jiří, který kolem roku 970 byl založen na Pražském Hradě. Tato listina je prvním historickým dokumentem o existenci Krašlovic a Vitic.

S jistotou lze říci, že při řece Blanici, na úbočí vrchu zvaném Hrad sídlili lidé výrazně dříve. Je archeologicky doloženo, že na vrcholu Hradu, bylo opevněné hradiště již z doby bronzové a bylo využíváno jak Kelty, tak i Germány. Je tedy logické, že Slované při kolonizaci území kolem Blanice toto hradiště využívali jako útočiště před nebezpečím.

Klášteru svatého Jiří patřily Krašlovice a Vitice až do husitských válek. V roce 1437 předal vesnice i s jiným církevním zbožím král Zikmund Lucemburský známému válečníku Janu Smilovi z Křemže. Patřili mu obě obce, ale také Lidmovice, Loužná a dva mlýny na Blanici. V roce 1444 byl Jan Smila donucen vydat tento majetek Oldřichu z Rožmberka, jemuž patřil Bavorov a Helfenburk. V roce 1507 propůjčil král Vladislav Jagelonský Krašlovice, Vitice, některé další obce a mlýny Lévovi Malovcovi z Libějovic.Novinky na úřední desce

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-36 |
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu

Kde a jak používat ochranné roušky od 25.5.2020 informace

usnesení vlády č. 570 - Opatření obecné povahy

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 18. května 2020

ZÁKON ze dne 10. května 2020 o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. května 2020 č. 538 o přijetí krizového opatření

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách – 24.4.2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. dubna 2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Více z úřední desky