O obci Krašlovice

Letecký pohled na obec KrašoviceZ historických dokumentů víme, že král Přemysl Otakar II. dne 30. ledna 1262 předal Krašlovice a Vitice včetně polností, lesů a mlýnů klášteru benediktinek svatého Jiří, který kolem roku 970 byl založen na Pražském Hradě. Tato listina je prvním historickým dokumentem o existenci Krašlovic a Vitic.

S jistotou lze říci, že při řece Blanici, na úbočí vrchu zvaném Hrad sídlili lidé výrazně dříve. Je archeologicky doloženo, že na vrcholu Hradu, bylo opevněné hradiště již z doby bronzové a bylo využíváno jak Kelty, tak i Germány. Je tedy logické, že Slované při kolonizaci území kolem Blanice toto hradiště využívali jako útočiště před nebezpečím.

Klášteru svatého Jiří patřily Krašlovice a Vitice až do husitských válek. V roce 1437 předal vesnice i s jiným církevním zbožím král Zikmund Lucemburský známému válečníku Janu Smilovi z Křemže. Patřili mu obě obce, ale také Lidmovice, Loužná a dva mlýny na Blanici. V roce 1444 byl Jan Smila donucen vydat tento majetek Oldřichu z Rožmberka, jemuž patřil Bavorov a Helfenburk. V roce 1507 propůjčil král Vladislav Jagelonský Krašlovice, Vitice, některé další obce a mlýny Lévovi Malovcovi z Libějovic.Novinky na úřední desce

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 |
Zavádíme komunikační systém MUNIPOLIS

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

Oznámení o zákazu rozdělávání ohňů

DSO rozpočtové opatření č.1-2023

Závěrečný účet svazku za rok 2022

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO

Informace občanům

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů : návrh rozpočtu + rozpočet návrh závěrečného účtu + závěreční účet je zveřejněn na úřední desce v sekci rozpočet a závěreční účet.


Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO

Více z úřední desky