Veřejné zakázky - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Smlouva o dílo ,,Krašlovice - vodovod'' 30. 07. 2020 10:08:1930. 07. 2020 10:17:49
Smlouva o dílo na akci ,,Oprava MK náves Krašlovice'' 08. 04. 2020 08:31:2709. 04. 2020 17:55:05
Skutečně vynaložené náklady na generální opravu střechy č.p.1 Krašlovice-etapa 3 zastřešení obecní techniky 07. 11. 2018 08:33:2201. 01. 2021 00:00:00
Smlouva o dílo na akci Generální oprava střechy na obecním domě Krašlovice č.p.1 - etapa 3 zastřešení obecní techniky 17. 07. 2018 18:05:0901. 01. 2021 00:00:00
Smlouva o dílo na akci Generální oprava střechy na obecním domě Krašlovice č.p.1 etapa 3 zastřešení obecní techniky 17. 07. 2018 18:00:2917. 07. 2018 18:01:05
Smlouva o dílo na akci Generální oprava střechy na obecním domě Krašlovice č.p.1 - etapa 3 zastřešení obecní techniky 17. 07. 2018 17:49:5217. 07. 2018 17:58:45
Smlouva o dílo na akci Generální oprava střechy na obecním domě Krašlovice - etapa 2 technické zázemí 09. 05. 2018 20:06:1901. 01. 2020 00:00:00