Rozpočet
Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2022
Rozpočet SMOOS na rok 2019
Rozpočet obce Krašlovice na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Krašlovice na rok 2017 - 2020
Rozpočtový výhled obec Krašlovice pro rok 2015 -2018
Dobrovolný svazek obcí Blanicko - otavského regionu - schválený rozpočet, schválená rozpočtová opatření a schválený střednědobý výhled rozpočtu(rozpočtový výhled)