O obci Krašlovice

Letecký pohled na obec KrašoviceZ historických dokumentů víme, že král Přemysl Otakar II. dne 30. ledna 1262 předal Krašlovice a Vitice včetně polností, lesů a mlýnů klášteru benediktinek svatého Jiří, který kolem roku 970 byl založen na Pražském Hradě. Tato listina je prvním historickým dokumentem o existenci Krašlovic a Vitic.

S jistotou lze říci, že při řece Blanici, na úbočí vrchu zvaném Hrad sídlili lidé výrazně dříve. Je archeologicky doloženo, že na vrcholu Hradu, bylo opevněné hradiště již z doby bronzové a bylo využíváno jak Kelty, tak i Germány. Je tedy logické, že Slované při kolonizaci území kolem Blanice toto hradiště využívali jako útočiště před nebezpečím.

Klášteru svatého Jiří patřily Krašlovice a Vitice až do husitských válek. V roce 1437 předal vesnice i s jiným církevním zbožím král Zikmund Lucemburský známému válečníku Janu Smilovi z Křemže. Patřili mu obě obce, ale také Lidmovice, Loužná a dva mlýny na Blanici. V roce 1444 byl Jan Smila donucen vydat tento majetek Oldřichu z Rožmberka, jemuž patřil Bavorov a Helfenburk. V roce 1507 propůjčil král Vladislav Jagelonský Krašlovice, Vitice, některé další obce a mlýny Lévovi Malovcovi z Libějovic.Novinky na úřední desce

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 |
Osvobození od daně z nemovitých věcí

Veřejná vyhláška usnesení ,,V432/429-zdvojení vedení

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovatelným vlastníkem

Výzva vlastníkům E.On

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 obec Krašlovice

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Povinné čipování psů od 1.1.2020

Návrh střednědobého výhledu DSO Blanickootavského regionu

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krašlovice

Více z úřední desky